Διακονία

Η Διακονία παρουσιάζεται

Η Διακονία της ενορίας μας, η οποία έχει το όνομα της Ζωοδόχου Πηγής διαδέχτηκε τον πολιτιστικό σύλλογο της ″Αγίας Ολυμπιάδος″. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 1974 και εμπλούτισε με την δράση του έως το 2004 την πνευματική ζωή της Κολωνίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Διακονίας αποτελείται από πέντε πρόσωπα και άλλα μέλη, τα οποία όλα εργάζονται εθελοντικά.

Το κύριο έργο της είναι η υποστήριξη της ενορίας σε διάφορους τομείς, όπως η φιλανθρωπία και κοινωνική μέριμνα.

Επίσης υποστηρίζει την ενορία μας και στους επόμενους εξής τομείς:

  • Κατήχηση για ενήλικες και παιδιά
  • Ξεναγήσεις στο ναό
  • Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα προσφέρει καφέ, γλυκά και άλλα εδέσματα στους ενορίτες
  • Οργάνωση προσκυνηματικών εκδρομών
  • Διακόσμηση του ναού σε γάμους και βαπτίσεις
  • Διαλέξεις