Άφιξη με δημόσια μέσα μεταφοράς:
Υπεραστικές και περιφερειακές μεταφορές: Γερμανικός σιδηρόδρομος (Deutsche Bahn) σταθμός Köln Messe / Deutz
Μεταφορές εντός Κολωνίας και περιχώρων: Τράμ Κολωνίας (KVB) γραμμές 1,7 και 9
σταθμός Deutzer Freiheit