Ημερολόγιο

Αγίου Αρέθα του Μεγαλομάρτυρος και των «σὺν αὐτῶ»

Βιογραφία
Ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλεως Νεγράς στην Αιθιοπία επί εποχής Ιουστίνου (518 - 527 μ.Χ.), Ελεσβάαν του Χριστιανού βασιλιά της Αιθιοπίας και Δουναάν του Εβραίου βασιλιά της Ομηρίτιδος. Όταν ο βασιλιάς της Αιθιοπίας Ελεσβάαν καθυπέταξε τον Εβραίο βασιλιά Δουναάν, εγκατέστησε φρουρά στην πόλη. Τότε ο Εβραίος βασιλιάς επαναστάτησε, φόνευσε τους φύλακες και εκστράτευσε εναντίον της Νεγράς, την οποία και κατέλαβε σφάζοντας πολλούς Χριστιανούς. Μεταξύ αυτών και τον Αρέθα, ο οποίος, παρά τα γεράματα του, στήριζε τους Χριστιανούς και τους προέτρεπε στο μαρτύριο.

Σήμερα εορτάζουν επίσης:

  • η Αγία Σεβαστιανή
  • η Αγία Γυναίκα και το Άγιο Βρέφος της
  • οι Άγιοι Μάρκος, Σωτήριχος και Ουαλεντίνος
  • ο Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος
  • ο Άγιος Νέρδων
  • ο Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
  • ο Άγιος Maglorious του Sark
  • ο Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός

 

Πηγή: www.saint.gr

Πίσω