Ημερολόγιο

Οσίων Δαλματίου, Φαύστου, και Ισαακίου

Βιογραφία
Ο Όσιος Δαλμάτιος ήταν στρατιώτης, γρήγορα όμως τη θεοσεβή ψυχή του κυρίευσε η επιθυμία να αφοσιωθεί στον Κύριο και Δημιουργό του. Ξεκίνησε, λοιπόν μαζί με το γιο του Φαύστο να συναντήσει τον μοναχό Ισαάκιο (βλέπε 30 Μαΐου), η φήμη του οποίου είχε φέρει κοντά του πολλούς άνδρες.

Ο Δαλμάτιος διακρίθηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους μοναχούς για την αρετή του τόσο ώστε εξελέγη ηγούμενος μετά το θάνατο του ευσεβούς Ισαακίου. Μάλιστα για τον ενάρετο βίο του ο Δαλμάτιος τιμήθηκε και από τη Γ' Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, στην οποία οι Πατέρες ανέδειξαν τον όσιο αρχιμανδρίτη.

Τον δρόμο του Δαλμάτιου, ο οποίος τελείωσε τη ζωή του εν ειρήνη, ακολούθησε ο γιος του Φαύστος, αναδεικνύοντας εαυτόν άξιο διάδοχο του πατέρα του.

Όσον αφορά στον όσιο Ισαάκιο, έμεινε ξακουστός για τη στάση, την οποία υπέδειξε απέναντι στον αιρετικό αυτοκράτορα Ούλη, όταν αυτός κατά την εκστρατεία του ενάντια στους Σκύθες συνάντησε τον όσιο. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Σήμερα εορτάζουν επίσης:

  • η Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος
  • ο Άγιος Στέφανος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης και οι συν αυτώ
  • ο Όσιος Ιωάννης ο Ομολογητής Ηγούμενος της Μονής Πατελαρίας
  • η Οσία Θεοκλητώ η Θαυματουργή
  • οι Οσίες Θεοδώρα εξ Αιγίνης και Θεοπίστη η θυγατέρα της
  • οι Άγιοι Ιωάννης και Ιωάννης ο Νέος Επίσκοποι Εφέσου
  • ο Όσιος Αντώνιος ο Θαυματουργός Ρωμαίος Νοβογορδίας
  • ο Άγιος Ολύμπιος ο έπαρχος, Μάρτυρας

 

Πηγή: www.saint.gr

 

 

Πίσω